Reglament de la 12a Marxa La Selva del Camp - Muntanyes de Prades

ORGANITZACIÓ
La 12a Marxa La Selva del Camp — Muntanyes de Prades, a celebrar el 14 de març de 2015, és una prova no competitiva de resistència per camins de muntanya que té per objectiu efectuar aquest recorregut en un temps limitat. El recorregut és de 63,62 Km. senyalitzats i 4.890 m. de desnivell acumulat, que transcorre per les Muntanyes de Prades amb sortida i arribada a La Selva del Camp.

Es una prova puntuable per la XVIII Copa Catalana de Caminades de Resistència, on s’estableix una puntuació individual i per entitats, basada en la participació.
 
INSCRIPCIÓ
La inscripció per FEDERATS s’obrirà a partir del 26 de gener de 2015.
 
La inscripció per NO FEDERATS es farà a partir del 2 de febrer de 2015 través de la web de la FEEC:
Trobareu un enllaç a la web del club www.aritjol.org
El termini d’inscripció es tancarà el 8 de març de 2015, o un cop assolits els 500 participants. 
Els drets d’inscripció seran de 25 € per als participants amb llicència de la FEEC, FEDME i adherides a la UIAA de l’any en curs, i de 35€ per als no federats (incloent la llicència temporal de la FEEC amb cobertura únicament vàlida per la durada de l’activitat).
 
Els socis del C.E.Aritjol tenen un descompte de 5 € en el preu.

La inscripció es farà a través del sistema d’inscripcions de la FEEC
 
Els drets d’inscripció inclouen: l’avituallament a 10 punts de l’itinerari, samarreta tècnica i diploma a tots els classificats.

L’organització es reserva la facultat d’admetre inscripcions després del dia 8/03/15. En cas d’acceptar-les, es cobrarà un recàrrec de 5 €.
 
La inscripció es limita a 500 participants.
 

Per recollir el dorsal, els federats hauran de presentar el D.N.I. i la Llicència original anual vigent, i els no federats el D.N.I.

ITINERARI
La Selva del Camp (C1), L’Albiol (C2), Mont-Ral (C3), Farena (C4), Refugi d’Els Cogullons (C5), Prades (C6), Capafonts (C7), Els Motllats, El Coll-La Mussara (C8),  L’Albiol (C9), i La Selva del Camp (C10).

HORARI
La velocitat de la prova i els horaris d’obertura i tancament dels controls seran a criteri de l’entitat organitzadora, sent l’horari de sortida a les 7,00 hores, i l’hora límit d’arribada les 24,00 hores.

CLASSIFICACIÓ
Tots els participants que no superin el temps límit en efectuar la caminada i no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats.
 
OBLIGACIÓ DEL PARTICIPANT
·        Dur la llicència federativa vigent acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
·         Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
·         Comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi observat.
·         Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.
·         Respectar propietats, masies i conreus per on passi la caminada.
·         No malmetre la natura.
·         No llençar cap tipus de deixalles.
·      En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta al opuscle de la prova.
·         Proveir-se obligatòriament del material de seguretat següent:
o   Material reflectant homologat.
o   Manta tèrmica de 1,4x2mts mínim.
o   Mòbil amb bateria.
o   Reserva d’aigua.
o   Frontal amb piles.

DESQUALIFICACIONS
Serà motiu de desqualificació:

1. No segellar el full de ruta en tots els controls correlativament, o passar-los fora de l’horari establert.

2. No fer la totalitat del recorregut a peu.

3. No complir qualsevol de les OBLIGACIONS del participant.

4. Embrutar o degradar l’itinerari i la muntanya en general, o contravenir la normativa vigent sobre prevenció d’incendis.
 
5. No complir allò estipulat en l’articulat del present reglament.

SENYALITZACIÓ, CONTROLS i AVITUALLAMENTS
Encara que la caminada transcorre per camins generalment senyalitzats, (GR i PR) l’organització a previst situar cintes i sagetes en els indrets més conflictius.
A tots els participants se’ls hi facilitarà un mapa i una fulla de ruta, on hi constaran tots els controls de pas i punts d’avituallament i les dades necessàries per poder seguir el camí correcte.

CONCENTRACIÓ, SORTIDA i ARRIBADA
Pavelló Municipal d’Esports de La Selva del Camp. (Carrer de l’Horta).
Concentració a partir de les 5,30 hores.
NORMES DE SEGURETAT DE LA PROVA
·         Dur la llicencia federativa vigent acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
·         Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
·         Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència. 
·         En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta en el full de ruta de la marxa.
·         L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los.
·         Part de la prova es farà de nit i l'itinerari segueix algun tram de carretera oberta a la circulació o la creua, per tant és obligat que els participants portin elements lluminosos o reflectants segons el que disposa l'article 123 del vigent Reglament General de Circulació.
·         Es obligat portar llanterna i piles de recanvi.
·         Es obligat portar calçat adequat i roba adient a la meteorologia prevista per el dia de la prova.
-          El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, si bé l’organització podrà suspendre-la abans de sortir cap participant, o bé modificar part de l'itinerari com a mesura de seguretat per els participants.
-          El fet d’inscriure’s representa l’acceptació d’aquestes normes.
 
RESPONSABILITAT
Afrontar una caminada de resistència requereix unes condicions físiques i psíquiques optimes. L’entitat organitzadora no està obligada a demanar cap tipus de certificat mèdic, si bé te la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada.
L’entitat organitzadora, organitzadors, voluntaris, i la FEEC, no assumeixen cap tipus de responsabilitats per els accidents, negligències i danys a tercers que es poguessin produir durant la caminada.
 
 
DISPOSICIONS FINALS
·   L’organització no garanteix l’evacuació en cas d’abandonament fora dels controls, però es recomana que els abandonaments es facin i es notifiquin en els controls de pas.
·     Per participar a la XVIII Copa Catalana de Caminades de Resistència cal tenir la llicència anual de la FEEC o la llicència temporal tramitada expressament per el dia de la prova. Les llicències temporals no puntuen.
·         Podreu utilitzar els serveis del Pavelló d’Esports (vestuaris i dutxes). Hi haurà servei de guarda-bosses.
·        Els menors de 18 anys hauran de presentar autorització paterna signada pel tutor legal i enviada en el moment de la inscripció a marxa@aritjol.org. També s'haurà de presentar el dia de la prova en el control de sortida.
·         El fet d’inscriure’s representa l’acceptació d’aquestes normes.
·       En el moment de recollir el dorsal cada participant signarà l'acceptació d'aquest reglament, condició indispensable per a poder participar en la prova.
·       No es retornaran diners d’inscripcions errònies en el sentit d’estar federat o no en el moment de fer-ho. I en cap cas es retornarà cap inscripció desprès del dia 6 de març de 2015. El retorn d’una inscripció comportarà un descompte de 5 € pels tràmits.
 
Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització i per membres de l'Àrea de Marxes de la FEEC.


(Aquest Reglament ha estat aprovat per l'Àrea de Marxes de la FEEC)
 
 
NOTA: Per els que abandoneu a Prades hi haurà un servei de bus gratuït que us portarà a La Selva del Camp, un cop es tanqui el control. (17,45 h.)
 
Us podeu descarregar AUTORITZACIÓ PATERNA en el fitxer adjunt . L'heu d'enviar a marxa@aritjol.org
També us podeu descarregar el REGLAMENT en format pdf.
AdjuntMida
REGLAMENT 12ª MARXA.pdf399.64 KB
AUTORITZACIÓ PATERNA12.doc22 KB