El Camí de Sant Jaume a Tarragona. GR 65.5

El Club Excursionista Arítjol, en reunió dels membres de la IV Vegueria de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, va estar designat com a mantenidor dels trams del GR 65.5, de Constantí a La Selva del Camp i des de aquesta població fins al lloc conegut com la Creu dels Noguers, (encreuament del GR 65.5 amb el GR 7), passant per l’Albiol.

El mes de novembre de 2002, s’inicia un estudi previ de l’estat actual d’aquests trams i s’observa que tot el tram Constantí – La Selva del Camp ha estat ocupat per la nova carretera comarcal que unirà aquestes poblacions, i que en aquest moment, les obres es troben en una fase molt avançada d’execució.

Tanmateix, en el tram La selva del Camp – L’Albiol, la nova carretera de La Selva del Camp a Vilaplana ocupa bona part del tram, justament fins el lloc conegut com “Les Tres Aigües”, uns 5 Km aproximadament.

Per això, i donada la importància d’aquest GR i amb l’assessorament del Comitè Català de Senders, el nostre Club, ha desenvolupat el present projecte, que contempla les següents fases:

1. Creació de un nou itinerari pel GR 65.5 en la totalitat del tram Constantí – La Selva del Camp, per tal de evitar la nova carretera que enllaçarà les dues poblacions.
2. Creació d’un nou itinerari pel GR 65.5 en la totalitat del tram La Selva del Camp – L’Albiol, per tal d’evitar tanmateix, els molts quilometres que ocupa en l’actualitat la carretera de La Selva del Camp a Vilaplana.
3. Desbroçament, i obertura de nou camí en la zona del Cingle del Sant Crist i/o Cingle de Galofre , en les proximitats de l’Albiol. En aquest punt es crea un nou Grau que portarà el nom de “Grau de Galofre” per tal de mantenir la toponímia del lloc.
4. Desbroçament i recuperació de l’antic “Camí de les Tosses” en el terme de La Selva del Camp”
5. Pintura dels nous trams.
6. Esborrar pintura dels trams descatalogats.
7. Senyalització vertical de tot el recorregut.
8. Repintar el tram L’Albiol – Creu dels Noguers.

Aquest projecte forma part d’un de més general promogut pel Comitè Català de Senders, que pretén senyalitzar i condicionar tot el GR 65.5, Camí de Sant Jaume, en el seu pas per la província de Tarragona. D’aquesta manera, amb el abalizatge total del camí, aconseguirem posar a l’abast dels molts caminants que emprenen aquesta ruta, una informació del tot necessària, donada la importància socio-cultural i turística del propi camí i dels indrets i poblacions per on transcorre.