Reportatge a Canal Camp de la 10a Nocturna a l'Ermita de Sant Pere

Aquí teniu el video de Canal Camp de la 10a Caminada Nocturna a l'Ermita de Sant Pere.