La Fotografia del Soci a la Fira de la Selva 2010.

Amb motiu de la propera edició de la Fira de la Selva, i amb la finalitat de promocionar les diferents activitats que es duen a terme tant a nivell col·lectiu com individual per els diferents membres del Club Excursionista Arítjol, i poder compartir les nostres experiències, es realitzarà una petita exposició al mateix estand de la fira amb les fotografies que vosaltres ens faciliteu.

Per a poder participar d’aquesta iniciativa, cal presentar amb data límit a 22 de octubre, un màxim de 3 fotografies per participant, amb un dels següents formats 18x24, 20x25, 20x30 ó A4. Cada fotografia, anirà identificada amb el lloc i autor de la mateixa.
La temàtica serà sobre natura i esport.
Es tracta de no presentar la típica fotografia de grup al cim, perquè considerem que es una fotografia molt habitual, i es tracta de donar-li vida a la activitat.
Club Excursionista Arítjol
Coordinador de la iniciativa: Josep Maria Figuerola