Creus que l'administració catalana ha de cobrar els rescats de muntanya als federats amb llicència esportiva?