Curs de MONITOR-INICIADOR 2008

La FEEC mitjançant el seu òrgan docent l’ECAM, torna a convocar cursos de Monitor-Iniciador en les següents especialitats:
- Excursionisme
- Escalada en roca
- Descens de Barrancs
 
Aquesta nova convocatòria està adreçada a tots els federats amb experiència en les diferents especialitats que volen obtenir el reconeixement federatiu com a formadors de les nostres Entitats.
 
En aquesta ocasió, les classes tant teòriques com pràctiques, es portaran a terme en zones de les Vegueries IV i V degut a una sol·licitud expressa per part d’un grup d’aquestes Entitats per a fer front a les seves necessitats docents.
 
Per l’any 2009, es convocaran nous cursos de Monitors-Iniciadors e Instructors de les diferents especialitats, en funció de les demandes dels federats interessats i de les pròpies Entitats.
 
Requisits
Mínim 18 anys, currículum esportiu avalat pel president de l’entitat i llicència federativa vigent durant el curs, adient a l’especialitat escollida.
 
Durada del curs
Excursionisme 40 hores
Descens de Barrancs 60 hores + 100 hores de pràctiques al finalitzar el curs
Escalada en Roca 60 hores
 
Matrícula
Excursionisme 110 €
Descens de Barrancs 170 €
Escalada en Roca 170 €
(preus IVA inclòs) El preu de la matrícula no inclou l’allotjament, manutenció ni desplaçaments.
 
Places
Mínim 10 alumnes per curs.
Les places s’assignaran segons currículum esportiu.
El cursos es realitzaran sempre que es cobreixin les places mínimes.
 
Dates
Excursionisme
1 i 2 de novembre de 2008
15 i 16 de novembre de 2008
Descens de Barrancs
1 i 2 de novembre de 2008
15 i 16 de novembre de 2008
29 i 30 de novembre de 2008
Escalada
1 i 2 de novembre de 2008
15 i 16 de novembre de 2008
29 i 30 de novembre de 2008
Procediment de Matrícula
Les persones que vulguin participar en els cursos de Monitor-Iniciador hauran de fer arribar a la FEEC un currículum esportiu de l’especialitat que volen cursar seguint el model que s’adjunta a la circular i que també podeu trobar a la pàgina web de la FEEC.
 
Termini de recepció de currículums : 24 d’octubre de 2008.
El dia 29 d’octubre de 2008 es farà pública a la pàgina web de la FEEC la llista de persones que han estat admeses per realitzar els diferents cursos, i que per tant poden tramitar la matrícula.
La formalització de la matrícula als cursos de Monitor-Iniciador es farà enviant a la FEEC l’imprès de matrícula corresponent junt amb tota la documentació que es demana.
 
Termini de matrícula fins al 7 de novembre de 2008.
No s’admetrà cap matrícula fora de termini.
Per a més informació podeu trucar a les oficines de la FEEC i demanar per Vicenç Sánchez / Miquel Piquet, de Dilluns a Dijous, de 10 a 13 hores i de 18 a 20 hores.