Menús d'Imatges

Per crear Botons o Imatges de menú seguirem els passos següents:

Primer Pas, Enviar les imatges.

1) Editarem el node 40 per enviar les imatges que farem servir com a Imatges de Menú http://www.aritjol.org/node/40/edit
2) Dins d'aquest node baixarem fins a la secció "fitxers adjunts"
3) Adjuntarem les imatges que ens interessin i activarem la segona marca, la de la columna de "llista"
NOTA: Les Imatges del ImageMenu tenen una AMPLADA MAXIMA de 176 píxels (els formats que admeten transparència son el GIF i el PNG)
4) Sota del fitxer que adjuntem, apareix la adreça complerta de on es guarda (que serà la que utilitzarem desprès)
!!! ULL !!! No es confieu amb el nom del fitxer ja que si ja n'hi ha un amb el nom que el volem enviar, el reanomenarà i afegirà un número.
5) Al final enviarem la informació clicant el boto "Tramet"


Segon Pas, Crear el MenuImage.

1) Anirem a crear els ImageMenu http://www.aritjol.org/admin/build/menu/imagemenu
2) Polsarem "afegeix tema" http://www.aritjol.org/admin/build/menu/imagemenu/item/add/1
3)Complimentarem la informació
      * El Titol
      * Com a primer Image Path: hi ficarem la adreça i nom de on a guardat la imatge, pero a partir de files/ (p.e.: files/icon-8967.png)
      * El Camí: es el node a on te que anar
          (p.e.: si es inter pot ser node/29
                i si es extern pot ser http://www.aritjol.com/level_1.php?idLevel_1=1000 )
      * El Pes: per si el volem fer sortir més amun o més avall
      * I finalment "tramet"