Crear Seccions de Menú

Per a crear una "Secció de Menú" es seguiran els següents punts:


1) (Opcional) Es crearà el bloc que te que contenir la opció de menú.  http://www.aritjol.org/admin/build/block

2) Es crearà el menú que es vulgui com a secció de menú.   http://www.aritjol.org/admin/build/menu

3) S'afegirà el "tema" que es vulgui utilitzar per a seleccionar   http://www.aritjol.org/admin/content/taxonomy/15/add/term

4) S'enviarà un e-mail a webmaster@aritjol.org indicant que es faci l'enllaç per la "Secció de Menú" indicant
    - Bloc al que pertany la Opció de Menú  
    - Opció de Menú al que es te que enllaçar
    - "tema" utilitzat per a l'enllaç
 

quan el webmaster hagi creat el "view", us confirmarà que ja es pot utilitzar.