Creus que tothom que surt a la muntanya ho fa amb la preparació i l'equipament adient?